Contact

De persoonlijke gegevens die je invult via dit formulier worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde de persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers. Deze bevinden zich in een beveiligde computerruimte. De (adres)gegevens worden gebruikt om een uitnodiging te versturen of een reactie te geven op de aanvraag.  Dat kan zowel per e-mail, post als telefonisch zijn. De persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden.